Privacybeleid

Privacybeleid Online Cursus

 1. Verzameling van Gegevens:
  • We verzamelen alleen de gegevens die nodig zijn voor deelname aan de cursus, zoals naam en e-mailadres.
 2. Gebruik van Gegevens:
  • De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het verstrekken van cursusmateriaal en het communiceren over de cursus.
 3. Delen van Gegevens:
  • We delen je gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is.
 4. Beveiliging van Gegevens:
  • We nemen passende maatregelen om je gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang.
 5. Bewaring van Gegevens:
  • We bewaren je gegevens alleen voor de duur die nodig is voor de cursusadministratie, tenzij anders vereist door de wet.
 6. Rechten van Gebruikers:
  • Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Neem contact met ons op voor meer informatie.
 7. Wijzigingen in het Privacybeleid:
  • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Door deel te nemen aan onze online cursus ga je akkoord met ons privacybeleid.